Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergahları İle Afiş ve Pankart Asılacak Yerler
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereğince, Düzce Merkez, Boğaziçi ve Beyköy beldelerinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerler Valilik Makamının 04.02.2019 tarih ve 1305 sayılı Olur'u ile belirlenmiştir. İlgili yazı için tıklayınız.