Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 02.06.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilgili yönetmeliğin İdarenin temsili başlıklı 18/2 inci Madde "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı e­posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmü gereğince Düzce Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri ekte yer almaktadır.              
 
          
İletişimBilgileri:        
Adres: Camikebir Mah. İstanbul Cad. No: 45         
Merkez/DÜZCE          
e-Posta:hukuk@duzce.gov.tr          
Tel: 0380 523 58 56