2018 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Kesin Olmayan Sonuç Listeleri

       
        2018 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Kesin Olmayan Sonuç Listeleri aşağıdadır.
 
         Şef
        VHKİ
        Mühendis
        Teknisyen
 
        İtirazlar, 19-20 Kasım 2018 tarihleri mesai bitimine kadar Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılacaktır.