1-2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Giriş(Sözlü)  Sınavını asıl olarak kazanan adaylar Unvanlı Kadroların Dağılımını Gösteren Listelerde yer alan unvanlara ilişkin boş kadroların bulunduğu yerlere göre, görev yeri tercih sıralamalarını yaparak doldurdukları Tercih Formlarını, 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (09:00- 18:00) Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri veya faks(0380 512 33 13) yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
 
2-Tek tercih yapılabileceği gibi birden fazla tercihte de bulunulabilir.
 
3-Tercihte bulunmayan veya ilan edilerek duyurulan süre içerisinde formunu talep edilen sınav unvanının bulunduğu yere ulaştırmayan ya da tercihte bulunduğu halde başarı puan sıralamasına göre tercihlerine atanamayacak olan adayların, atama görev yerleri ilgili sınav kurullarınca belirlenecektir. Bu durumdaki adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 
 
 
        
1. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVI KESİN SÖZLÜ SONUÇ LİSTELERİ 
 
 
2. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVI KESİN BAŞARI LİSTELERİ 
 
 
3.GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVI ASIL-YEDEK LİSTELERİ